Profiel Atze Bosma

CEO, Algemeen directeur of MD van een bedrijf in transitie.

Met een studie Meet- en Regeltechniek in Delft en een propedeuse Filosofie denk je niet meteen aan een algemeen directeur bij bedrijven met stevige ambities of vraagstukken. Toch is die technisch inhoudelijke kant in combinatie met de breedte van filosofie steeds een leidraad geweest in mijn carrière. In de telecom is een analyse van on-line klantcontacten snel te doorzien en bij retail ketens zijn veelheid van producten, klanten, kanalen en processen direct visueel en helder. De meer holistische, communicatieve benadering en de overtuiging van de kracht van teams plaatst die inhoudelijke aspecten in een breder daglicht.

Door diepgaand inzicht in het onderliggende bedrijf gaan financiële resultaten, balans en cash flow leven. De directie kan daarmee de producten en diensten aan de klant doorleven en komen tot strategische vragen over de waardeketen en positionering van het bedrijf voor korte en lange termijn.

Mijn leidinggevende stijl werd wel eens uitgedrukt als: “Atze is een combinatie van een ouderwetse houwdegen en een moderne bouwer”. Dat spreekt me wel aan. Die houwdegen wijst op een ethiek van hoge eisen stellen, verantwoording geven, slim doordenken, problemen niet uit de weg gaan, vaak recht door zee. Minder zeuren meer lachen. De moderne bouwer spreekt me aan vanwege de noodzakelijke subtiliteit en slimheid waarmee nieuwe plannen en groei moeten worden begeleid.