Wiebes meer politicus dan ingenieur

“Mooi he, ingenieurs in de kamer. Met al die complex-technische zaken rondom maatschappelijke thema’s is er voldoende aandacht voor de inhoud” zo meende ik. Maar Minister ingenieur Wiebes….

heeft in klein committee een enorme beslissing genomen. Het kabinet stelt dat in 2030 de gaskraan geheel dicht moet en misschien nog eerder. Binnen korte tijd worden CV installaties niet meer leverbaar. Moeten we daar niet beter over nadenken? Blijkbaar is de druk vanuit Groningen voldoende groot om de technische/economische analyse en een debat maar voor lief te nemen.
Maar we weten dat we tenminste 10 miljard inkomsten gaan missen. 40% van de jaarlijkse kosten voor onderwijs of 4 x de subsidie aan kunst en cultuur. We weten ook dat we 11500 banen in het noorden verliezen en er een paar honderd voor terug krijgen als we een stickstoffabriek bouwen. We weten ook dat de schoonste fossiele brandstof in de grond blijft zitten terwijl we nog tientallen jaren kolen verbranden en olie. Waarschijnlijk, zo menen geofysici, zullen de naschokken
nog tientallen jaren aanhouden. Natuurlijk moet groningen serieuze compensatie krijgen maar nu gaan we er ecologische zwaar op achteruit, zal Groningen economisch achteruitboeren en blijft Groningen nog jaren natrillen.

En hoe moet het met de alternatieven van het gasverbruik? De specialisten Arie en Martin Kroon maken gehakt van de korte termijn resultaten van de warmtepomp.

Wiebes is samen met Rutten regelmatig in Groningen waar ze de complimenten in ontvangst nemen na hun besluit.

Dit was toch typisch zo’n onderwerp waarbij we een stevig debat zouden moeten voeren in Nederland. Jammer dat op zo’n technisch economisch thema de politiek het weer met afstand wint van de ingenieur en zelfs de econoom.