Ingenieurs kijken dieper naar een bedrijf

Veel Turnaround mensen, directieleden, commissarissen en restructuring- en recovery specialisten zijn van oorsprong ‘gamma’- opgeleid. Zij hebben bedrijfskunde, economie of rechten gestudeerd of de vele offsprings van deze opleidingen. Ingenieurszijn sterk in de minderheid bijbedrijven in transitie. De echte bêta mensen hebben blijkbaar niet de juiste vaardigheden om boven te komen drijven. En dat is raar want ze hebben echter wél de kennis…..leiding geven aan bedrijven in transitie is een complexe aangelegenheid. Juist ingenieurs hebben geleerd om complexe problemen te benaderen. De goede wiskundig-, natuurkundig-, electrotechnisch- of werktuigkundig- ingenieur kent de theoretische uitdagingen van niet-lineaire multivariabele systemen. Zij hebben zich stuk gebeten op lastige proces-analyses en hebben meestal een prettig soort simpliciteit van “fijn een probleem oplossen” of “lekker bouwen”. Goede ingenieurs zijn in hun opleiding geconfronteerd met lastige problemen die ze niet konden oplossen waardoor er over het algemeen meer zelfinzicht is en bescheidenheid. De ingenieur is nieuwsgierig en zal in het bedrijf altijd duiken in de kern-processen of technologie van het bedrijf. Met een ingenieur in de top is er ook een zekere mate van “diepe kennis” van de basis van het bedrijf. Tenslotte is een goede ingenieur blakend van zelfvertrouwen als het aankomt op het oplossen van een probleem. Dan komt het aan op de skills om het gewoon te doen, desnoods door zelf met de voeten in de modder te staan.  Generalistisch kan gezegd worden dat de econoom op een dusdanig macro-niveau is opgeleid dat hij of zij praktisch minder vaardigheden heeft en de diepgaande problemen niet kan begrijpen of daar geen interesse in heeft. Dan ontstaat een vorm van management die los staat van de kern van het bedrijf. Waarbij té veel waarde wordt ontleend aan eigen ervaringen en te weinig onzekerheid wordt toegelaten.

 

Conclusie

Ik wil hier geen afbreuk doen aan financials, bedrijfkundigen, economen of juristen. Ik zou me geen raad weten zonder die specialisten uit die vakgebieden. Maar de ingenieur wordt ondergewaardeerd.